Městská části Praha – Suchdol vyhlašuje dne 19.12.2008 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí místní lidové knihovny.
Lhůta pro podaní přihlášky je do 21.1.2009  do 17:30 hod.

Pracovní náplň:
– vedení zaměstnanců místní knihovny
– knihovnická činnost
– organizace programů pro děti a dospělé s cílem zvyšování čtenářské gramotnosti
– spolupráce s organizacemi a spolky působícími v městské části
– spolupráce s městskou částí při informačních aktivitách – časopis, web
– spoluorganizování kulturně-společenských akcí a výstav

Další požadavky a podmínky naleznete v oznámení (ke stažení – pdf)

Kontakty:
Ing. Jana Krulíková, tajemnice Úřadu MČ, 

telefon: 220 920 281
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz

Ing. Věra Štěpánková, místostarostka MČ
e-mail v.stepankova@praha-suchdol.cz