Úřad městské části Praha – Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, zastoupený tajemnicí ÚMČ vyhlašuje dne 24.11.2008 dle ust. §7 zákona č. 312/02 Sb. o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent /referentka účetnictví a kontroly.
Lhůta pro podaní přihlášky je do 12.12.2008  do 13 hod.

Kontakt: Ing. Jana Krulíková, tajemnice Úřadu MČ
telefon: 220 920 281
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz

(oznámení ke stažení – pdf)