Úřad městské části Praha – Suchdol vyhlásil dne 3.2. 2009 dle ust. §7 zákona č. 312/02 Sb.  o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent –referentka realizace investic.

Náplň práce:
příprava a realizace investičních akcí menšího rozsahu.
příprava výběrových řízení.
příprava a kontrola realizace smluvních vztahů v investiční oblasti.
zajišťování územních a stavebních řízení.
sledování nemovitého majetku.
vyhledávání zdrojů financování investičních akcí (granty, fondy, dotace).

Lhůta pro podaní přihlášky je do 20.2. 2009 do 13 hod.

Kontakt: Ing. Jana Krulíková, telefon: 222 361 417
e-mail j.krulikova@praha-suchdol.cz

(oznámení ke stažení – pdf)