Městská část Praha-Suchdol vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ M. Alše – nástavba družiny“.

Lhůta pro doručení nabídky byla prodloužena na středu 10. dubna 2013 do 15:30 hod.

Doručení nabídky:
Nabídky je nutné doručit do podatelny nebo poštou v zalepené obálce označené „NABÍDKA, NEOTEVÍRAT – NÁSTAVBA DRUŽINY“.

Adresa pro doručení:
Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00  Praha – Suchdol

Výzva k podání nabídky na akci „ZŠ M. Alše – nástavba družiny“ (pdf)

Zadávací dokumentace je přístupná na serveru vhodného uveřejňování:
http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další technické informace Vám případně poskytne:
Ing. Mudruňka, referent realizace investic
tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.