Městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele na akci „ZŠ Mikoláše Alše – rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část výukové prostory a snížení akustické zátěže„.

Předmětem veřejné zakázky je zejména výstavba/zřízení kmenové učebny, výměna dveří v učebnách za protipožární včetně souvisejících úprav všech dotčených povrchů v 2. NP a provedení akustických opatření v určených chodbách a učebnách původní a nové budovy ZŠ Mikoláše Alše v městské části Praha-Suchdol dle projektové dokumentace v příloze zadání.

Lhůta pro doručení nabídky končí ve středu 31. května 2017 v 13:00 hodin.

Kompletní zadávací podmínky včetně projektové dokumentace jsou dostupny na serveru  vhodného uveřejňování: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další případné informace Vám poskytne Ing. Mudruňka, referet investic, ÚMČ OHSOM,
tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.