Městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele na akci „Dokončení zateplení části budovy ZŠ M. Alše“.  Předmětem zakázky je dokončení zateplení fasády a střechy části budovy (krčku) základní školy M. Alše v Praze-Suchdole.

Lhůta pro doručení nabídky končí v pondělí 5. října 2015 v 16:00 hodin.

Kompletní zadávací podmínky včetně projektové dokumentace jsou dostupny na serveru  vhodného uveřejňování: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další případné informace Vám poskytne Ing. Mudruňka, referet investic, ÚMČ OHSOM,
tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.