Na řadě míst v centrální oblasti městské části je nyní parkování upraveno značkou zákaz stání nebo zastavení s dodatkovou tabulkou „Stání povoleno MAX. 30 min.“
V poslední době nejsou tyto značky stále častěji respektovány a auta zde stojí mnohem déle. Na to doplácí především zákazníci přilehlých obchodů, ordinací, pošty, trhů atd. Bohužel je v současnosti dodržování vymezené doby stání obtížně vymahatelné, a proto navrhujeme změnit vyznačení umístěním značek Parkoviště s parkovacím kotoučem (IP 13b) s dodatkovou tabulkou „PO-PA 8:00-18:00 MAX. 30 MIN. resp. MAX. 120 MIN.
Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b) označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Policií je většinou tolerován i jiný způsob vyznačení času příjezdu na parkoviště, jako je např. umístění kusu papíru se zapsaným časem za okno. Parkovací kotoučky budou k dostání v podatelně a dalších prodejnách.

Úpravy s vyznačením časového omezení se týkají těchto ulic
v oblasti Suchdolského náměstí a okolí:
Internacionální – v úseku od Suchdolské k lékárně – max. 120 min.
Suchdolské nám. – v segmentu před lékárnou – max. 120 min.
Suchdolské nám. – v segmentu před opravnou Cykloadam a cukrárnou – max. 120 min.
Suchdolské nám. – v segmentu před poštou a radnicí – max. 30 min.
K mírám – podél radnice – max. 30 min.

v oblasti Brandejsova náměstí a okolí:
Brandejsovo nám. – max. 120 min.
úseky ulic na Brandejsově nám.:
   Vysokoškolská – max. 120 min.
   U Kruhovky – max. 120 min.
   Kamýcká – max. 120 min.

Za některé části komunikací na Suchdolském a Brandejsově náměstí, na nichž nejsou navrženy úpravy režimu parkování, již v současnosti platí podnikatelé z přilehlých provozoven nájem za parkovací místa (např. hotel Galaxie či Crêperie Café Girafe).

Suchdolské náměstí a okolí    
schema parkovani such-nam   znacka ip13b
 


PO-PA 8:00-18:00

MAX. 30 MIN.

 


PO-PA 8:00-18:00

MAX. 120 MIN.

   
     
Brandejsovo náměstí a okolí    
schema parkovani bran-nam    
   
   
     

Do konce září nám můžete zasílat své připomínky a návrhy na e-mail: podnetypraha-suchdolcz