Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Starostou byl opětovně zvolen Petr Hejl (SOS). Uvolněným zástupcem starosty bude i v dalším volebním období Václav Vik (SOS) a pozici neuvolněné zástupkyně starosty bude zastávat Věra Štěpánková (SOS).
V radě pak zasednou ještě Ludmila Knappová (SOS) a Jan Zoubek (ANO 2011). Dále byli zvoleni Ondřej Imlauf (SOS) do čela finančního výboru a Marek Bor (ODS) do čela kontrolního výboru, do obou výborů byli zvoleni i jednotliví členové nominovaní všemi volebními stranami. Zastupitelstvo také schválilo vytvoření výboru pro rozvoj Suchdola v čele s Veronikou Stropnickou (ANO 2011).
Přestože vítězné Sdružení občanů Suchdola (SOS) získalo ve volbách jedenáct z patnácti mandátů, nabídlo ostatních volebním stranám podíl na správě městské části účastí v jednotlivých výborech a druhému hnutí ANO 2011 jedno místo v radě městské části.

Doufáme, že se nám společně podaří posunout o kus dál řešení problémů, které naši městskou část trápí.

Složení nově zvoleného zastupitelstva – v sekci samospráva.