Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze dne 1.10.2012 vyhlásil volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (tj. 1. kolo, případné 2. kolo se uskuteční ve dnech 25. – 26. ledna 2013).

Podle zák. č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta, může volič, který bude chtít volit mimo své trvalé bydliště, požádat nejpozději do pátku 4. ledna 2013 o vydání voličského průkazu, a to osobně, písemně s úředně ověřeným podpisem, elektronicky s úředně uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Do doby uzavření seznamu voličů ve středu 9. ledna 2013 v 16.00 hod. je možné ještě osobně požádat o vydání voličského průkazu na Odboru vnitřní správy Úřadu městské části Praha-Suchdol u paní Zuzany Kučerové.
Voličské průkazy se budou vydávat od čtvrtka 27. prosince 2012.

Hlasovací lístky obdrží voliči do schránek do 8. ledna 2013.

Důležité upozornění:
Občané, kteří se v minulosti nechali zapsat v zahraničí do zvláštního seznamu voličů zastupitelského úřadu ČR a chtějí se zúčastnit volby prezidenta, musí si buďto vyzvednout u tohoto úřadu voličský průkaz nebo musí požádat u zastupitelského úřadu o vyškrtnouti z tohoto seznamu voličů. Pro zpětné zapsání do stálého seznamu voličů musí pak úřadu městské části předložit potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí.

Další podrobné informace k volbě prezidenta je možné nalézt na:  www.mvcr.cz