Blahopřejeme Vendulce Šímové, nyní již žákyni 5. třídy ZŠ M. Alše, jejíž kresba uspěla v rámci celostátní soutěže vyhlášené Ministerstvem zemědělství u příležitosti Světového dne vody 2012.

V.Šímová, Voda pro potraviny - 2012

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2012 pro žáky základních škol a prvních ročníků víceletých gymnázií výtvarnou soutěž nazvanou „Voda pro potraviny“. Cílem soutěže je zvýšit zájem žáků o vodu jako o jeden z nejcennějších přírodních zdrojů na naší planetě. Kresba Vendulky Šímové byla vybrána mezi nejlepší práce soutěže a byla otištěna ve stolním kalendáři 2013 vydaném ministerstvem.