Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol pro rok 2021 – projekt, v rámci něhož mohou sami občané navrhnout a odhlasovat nápad, který vylepší veřejný prostor v městské části (pouze na projekty investičního charakteru na zhodnocení majetku mč). Na projekty je vyčleněn rozpočet 450.000 Kč.

Letos bylo předloženo 11 návrhů, z toho 10 jich postoupilo ke hlasování. Hlasování proběhlo ve dnech od 13.5. do  8.6. 2021. Celkem se zúčastnilo 470 občanů (8,85% oprávněných). První tři trumfy budeme v letošním roce společně s navrhovateli realizovat.

Výsledky: