V sobotu 21. dubna 2012 se uskutečnilo další vítání občánků Prahy-Suchdola. Fotografovala Petry Kratinová.

Vítání občánků - 12. 04. 2012

projev starosty 

vystoupení MŠ K Roztokům

zasedací místnost s rodiči