Městská část Vás zve v úterý 15. října 2013 od 19 hod. do velké zasedací místnosti na radnici na prezentaci Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou, která byla zpracována v rámci projektu EPTA.

  • Prezentace studie, která mimo jiné popisuje dva základní systémy veřejné dopravy:  nekolejový (autobus/trolejbus/vícekapacitní bus) – optimalizace současné autobusové dopravy   
  • kolejový (tramvaj) – prodloužení tramvajové trasy z Podbaby do Suchdola a Výhledy

Studii představí odpovědný řešitel Ing. Vladimír Zdražil – ČZU s týmem řešitelů, který tvoří: RNDr. Ivana Kašparová, PhDr. Ing. Zdeněk Keken, Ing. Lukáš Pospíšil, Ing. arch. Ivan Lejčar a Ing. Pavol Ondovčák.

Projekt EPTA je připravován v rámci Operačního programu meziregionální
spolupráce INTERREG.IVC a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF)

Více informací k projektu naleznete na www.praha-suchdol.cz/epta.

Logo EU

 Logo projektu EPTAinterreg IVC - logo