Městská část připravuje pomník našemu dlouholetému spoluobčanu, generálmajoru Rudolfu Pernickému, jako připomenutí jeho statečných postojů během odboje za II. světové války a během 11,5 roků dlouhého věznění komunistickou mocí po roce 1948. Po roce 1990 byl generál Pernický  dva roky předsedou Konfederace politických vězňů.
Pomník vzniká za spolupráce s Petrem Lacinou, studentem Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských prof. Petra Siegla na Akademii výtvarných umění v Praze. Odhalení pomníku na Brandejsově náměstí plánujeme k datu 21. prosince 2013, t.j. výročí dne úmrtí generálmajora Pernického v roce 2005 a výročí zahájení akce Tungsten v roce 1944.

Kromě samotného odhalení pomníku připravuje městská část řadu doprovodných akcí jako výstavu v Alšově kabinetu, přednášky pro veřejnost a pro školy, projektové dny v základní škole.
Rádi bychom ty z Vás, kteří máte na našeho bývalého spoluobčana nějaké vzpomínky, požádali o jejich sdělení a zaznamenání.

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 690 tisíc Kč. Na přípravu pomníku obdržela městská část již v roce 2010 dar ve výši 100 tisíc Kč od našeho bývalého spoluobčana, pana Jiřího Karla z Trojanova mlýna a Zastupitelstvo městské části schválilo v červnu tr. příspěvek ve výši 200 tisíc Kč.

Městská část vyhlásila veřejnou sbírku na přípravu pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému, příspěvky je možné poukázat na speciálně založený účet: 3256012359/0800 u České spořitelny, a.s. nebo je můžete složit v hotovosti v pokladně na Úřadě městské části. Darované finanční prostředky můžete využít pro uplatnění odpočtu hodnoty daru ze základu daně.
K získání dalších finančních prostředků na přípravu pomníku budeme pořádat 28. září v rámci Suchdolského posvícení charitativní běh, 6. listopadu proběhne na radnici aukce uměleckých děl,  na listopad ještě plánujeme benefiční koncert a na sbírku bude věnován i výtěžek z prodeje sebraného papíru.

Další informace k přípravě pomníku jsou uvedeny na webu městské části v sekci projekty: /pomnik-generalmajorovi-pernickemu/.

Z doby, kdy nás nutili s rudým šátkem na krku postávat u pomníků, k nim máme rozpačitý vztah. Ale přece nejde jen o vztyčení kusu žuly. Tito hrdinové nasazovali svůj život na obranu demokracie, svobody naší republiky, svobody její obyvatel.
V minulých týdnech jsme viděli a slyšeli vyholené rádoby vlastence s pálkami a tyčemi v ruce řešit svůj vztah ke spoluobčanům. Myslím, že je třeba naše děti učit, že o svobodu a demokracii je nutné stále bojovat.