Městská část pořádá veřejnou diskusi
na téma
„NOVÁ HLUKOVÁ PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA“
s představiteli s.p. Letiště Praha
ve čtvrtek 29. listopadu 2007 od 18 hodin

v  zasedací místnosti budovy úřadu ve druhém patře.

Navrhované vytýčení ochranného hlukového pásma velmi významně ovlivní životní, majetkové a enviromentální podmínky všech obyvatel městské části a proto považujeme za naprosto nezbytné tento akt řádně a obšírně projednat.

**************************
Program:

– prezentace studie firmy Techson "T/Z-209/07 – „Hlukové zóny a návrh ochranného hlukového pásma letiště Praha Ruzyně pro výhledový letecký provoz s paralelní dráhou RWY 06R/24L"
– diskuse s občany – představitelé s.p. Letiště Praha budou odpovídat na naše písemné dotazy

**************************

Studie včetně návrhu ochranného hlukového pásma je přístupná na webových stránkách městské části www.praha?suchdol.cz v sekci letiště.

Ing. Petr Hejl – starosta MČ Praha-Suchdol
Ing. Zdeněk Skála – předseda Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu

Více o problematice letiště.