Dozorčí rada společnosti Letiště Praha, a.s. na svém předvánočním jednání rozhodla podpořit celkovou částkou 553.525,- Kč v rámci programu Dobré sousedství tři projekty, které byly podány v listopadu 2009 organizacemi a spolky z městské části Praha-Suchdol.

Seznam žádosti, které připravily městská část, organizace zřizované městskou částí a
organizace působící na území naší městské části.

Žádosti předložené městskou částí:
– Úprava a rozšíření místní veřejné knihovny                                  938.000,- Kč
– Nasvícení kapličky sv. Václava                                                    110.000,- Kč
– Nebát se pomoci                                                                        241.879,- Kč
– Městský mobiliář – vzhled městské části                                       442.270,- Kč
celkem                                                                                     1.732.149,- Kč

Žádosti podané organizacemi zřízenými městskou částí:
MŠ K Roztokům: Obnova dětského hřiště                                        133.875,- Kč
MŠ Gagarinova: Eko zahrad mateřské školy                                      69.650,- Kč
celkem                                                                                         203.525,- Kč

Žádosti podané dalšími organizacemi působícími na území městské části:
Horizont-Penzion pro seniory: Podpora kulturně-společenských akcí     60 000,- Kč
TJ Sokol Suchdol Sedlec: Výměna oken v sokolovně                         914.167,- Kč
TJ Slavoj Suchdol: Pokládka trávy na fotbalovém hřišti                   2.890.000,- Kč
celkem                                                                                       3.864.167,- Kč

Z městské části Praha-Suchdol byly podány v rámci programu Dobré sousedství, který vyhlašuje společnost Letiště Praha, a.s. pro subjekty působící v obcích v okolí letiště, projekty  v celkové výši 5.799.841,- Kč.

Dozorčí rada společnosti Letiště Praha, a.s. podpořila tyto projekty:

MČ Suchdol: Úprava a rozšíření místní veřejné knihovny                   300.000,- Kč
MŠ K Roztokům: Obnova dětského hřiště                                         133.875,- Kč
MŠ Gagarinova: Eko zahrada mateřské školy                                     69.650,- Kč
Horizont-Penzion pro seniory: Podpora kulturně-společenských akcí     50 000,- Kč
celkem                                                                                          553.525,- Kč

Přestože společnost Letiště Praha, a.s. nepodpořila všechny předložené projekty v plné výši, představují schválené dary v současné nelehké ekonomické situaci výraznou pomoc, protože umožní obdarovaným subjektům připravené projekty realizovat a je třeba společnosti Letiště Praha, a.s. za dary poděkovat.

sdělení společnosti Letiště Praha, a.s. o pdopoře projektů Dobré sousedství – pdf

 

2009-12-23T09:03:05+01:0023. 12. 2009|Zprávy z městské části|

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Letiště Praha připravilo pro Vaši obec program „Dobré sousedství“, který představuje finanční příspěvek v celkové výši 8 mil. Kč na veřejně prospěšné účely a pomoc při rozvoji občanské společnosti.

Jedná se o příspěvek určený k financování:
– kultury
– školství
– policie
– požární ochrany
– podpory a ochrany mládeže
– ochrany zvířat a jejich zdraví
– vědy a vzdělání
– výzkumných a vývojových účelů
a dále na účely:
– tělovýchovné a sportovní
– sociální
– zdravotnické
– humanitární
– charitativní
– náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti

Tento příspěvek je určen pro Vaši obec či pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, které mají sídlo ve Vaší obcí nebo městské části a na území Vaší obce nebo městské části vykonávají svoji činnost a je vyhlášen vedle stávajícího programu „Žijeme zde společně“, který je zaměřen na finanční podporu projektů v oblasti životního prostředí.
V příloze najdete vzor darovací smlouvy, pravidla program a formulář žádosti o příspěvek.
Termín pro podání žádostí je do 15. listopadu 2007 do podatelny Letiště Praha, podrobnosti jsou popsány v pravidlech programu.
Termín čerpání příspěvků je do 30.6. 2008.
V případě jakýchkoliv dotazů k programu se, prosím, obracejte na paní Annu Kovaříkovou, telefon: 220 113 791, e-mail: Anna.Kovarikova@prg.aero

Eva Krejčí – tisková mluvčí a manažer komunikace
Letiště Praha
t: 220 115 522
e: eva.krejci@prg.aero

podmínky programu ke stažení (pdf)

Více o problematice letiště.

2007-11-23T11:03:08+01:0018. 10. 2007|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru