Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože se tím snižuje kapacita nádoby. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Stromky by se měly vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.

stromky-popelnice stromky-kontejner