Vážení obyvatelé Suchdola,
přeji Vám klidné, spokojené a požehnané prožití Vánoc v kruhu Vašich blízkých, aby Vás pocit radosti i štěstí provázel ve dnech všedních i svátečních.

Váš senátor za volební obvod č. 25
Petr Bratský
http://www.bratsky.cz