Na Štědrý večer od 22 hodin proběhne již tradiční ekumenické štědrovečerní setkání u betléma na Suchdolském náměstí, na němž promluví Petr Hudec, farář českobratrského evangelického sboru v Dejvicích, Andrzej Koch cmf, administrátor římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje v Praze – DejvicíchPavel Zvolánek, předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.
Nejen koledy si budete moci zazpívat spolu se Suchdolským pěveckým sborem.
Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.