Těsně před skončením letních prázdnin, v pátek 29. srpna 2008, vynesl Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutí, že dálniční okruh kolem Prahy bude moci Ředitelství silnic a dálnic postavit skrz severozápadní okraj Prahy, v tzv. jižní variantě. A to přesto, že na této trase by došlo  k trestuhodnému míchání osobní městské a tranzitní evropské kamionové dopravy. A to přesto, že by naopak na ní chybělo občany již mnoho let očekávané a požadované místní spojení mezi Dejvicemi a Bohnicemi.

Kromě těchto dvou zásadních nedostatků vykazuje tato stavba řadu dalších neméně podstatných problémů. Na ty během územního řízení od března do srpna tohoto roku svými námitkami a připomínkami upozorňovali odborníci, občanská sdružení, městské části, obce i jednotliví občané. Stavební odbor magistrátu se s těmito námitkami vypořádal unikátním způsobem: téměř všechny námitky a připomínky zamítl.

? Vypořádání s připomínkami v rozhodnutí považujeme za neřádné, účelové.

? Průběh územního řízení vykazuje řadu vad a nedostatků, bylo prováděno v rozporu se stavebním zákonem a správním řádem.

? Rozhodnutí o umístění části okruhu kolem Prahy – staveb 518, 519 bylo vydáno na základě požadavku politického vedení hlavního města, které vychází vstříc investorům na úkor občanů, jejich majetku a zdraví, na úkor životního prostředí.

? Potvrzují se tak informace z médií o propojení mocných investorů a pražských politiků, kteří mají společný zájem na „rozvoji“ severozápadní oblasti Prahy, tj. rozšíření kapacity Ruzyňského letiště a výstavbě jižní trasy dálničního okruhu. Jedná se o velkou oblast s potenciálem bouřlivé suburbanizace, kde zatím jsou jen pole.

? Základní charakteristiky:
– SOKP tvoří spojení mezi mezinárodními trasami paprskovitě se sbíhajícími ku Praze
– SOKP má sloužit pro převedení silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města
– SOKP je součástí systému transevropských dálnic TEN-T
– jižní trasa „J“ prochází přes zastavěná území – nevyhovuje evropské směrnici 1692/96 EC na trasování transevropských dálnic systému TEN-T
– je řádově o 10 miliard dražší než trasa severní „Ss“, která byla doporučená v procesu EIA

Rozhodnutí pro stavbu 518, Ruzyně – Suchdol (pdf)
Příloha k rozhodnutí pro stavbu 518 – pozemky zasažené hlukem – 50 dB (pdf)
Rozhodnutí pro stavbu 519, Suchdol – Březiněves (pdf)
Příloha k rozhodnutí pro stavbu 518 – pozemky zasažené hlukem – 50 dB (pdf)

Jako výsměch bude nyní působit jednání expertní vládní komise, která se stihne do ročního výročí rozhodnutí o jejím založení podruhé sejít a 2. září jednat o variantách řešení severozápadního segmentu SOKP.

Rozhodnutí magistrátního stavebního odboru a jeho  "vypořádání" se stovkami připomínek odporují zdravému rozumu. V průběhu územního řízení došlo k nezákonnostem a vážným procesním vadám.
Bohužel vlivem politických tlaků úřady nerozhodují řádně a zřejmě dojde z jejich viny a kvůli přístupu investora (ŘSD) k oddálení výstavby potřebného okruhu kolem Prahy.

Další informace jsou v sekci "Dálnice".