Úřad městské části Praha-Suchdol je od 15. února 2021 otevřen ve standardní hodinách viz: https://praha-suchdol.cz/kontakty/

Přístup do budovy je jen s nasazeným respirátorem. Dále žádáme občany, aby po dobu mimořádných opatření v souvislosti se zabráněním šíření coronaviru covid 19 používali pro komunikaci s Úřadem městské části Praha-Suchdol přednostně e-mailovou a telefonickou komunikaci, případně systém datových schránek.

Telefon ústředna: 222 361 411, 220 921 218, 725 853 419, 739 417 883

e-mail: posta@praha-suchdol.cz

datová schránka: 95ibzi3

Děkujeme za pochopení.