Výbory zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

Výbory zastupitelstva jsou zřízeny zastupitelstvem jako jeho poradní orgány pro jednotlivé úseky činnosti. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo, Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem. Jednání výborů se řídí jednacím řádem zastupitelstva městské části. Zastupitelstvo městské části musí ze zákona zřídit kontrolní a finanční výbor.

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části.

Ing. Ondřej Imlauf, předseda bez politické příslušnosti, SOS
Ing. Jakub Kadlec TOP09, Koalice SPOLU pro Suchdol
Mgr. Karel Kuna bez politické příslušnosti, SOS
PhDr. Tomáš Opočenský STAN, SOS
Ing. Marie Peková TOP09, Koalice SPOLU pro Suchdol
Milada Tomková bez politické příslušnosti, SOS
Ing. Petra Wendelová bez politické příslušnosti, Koalice SPOLU pro Suchdol

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem MČ Praha–Suchdol, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Mgr. Kristýna Janstová

TOP09, Koalice SPOLU pro Suchdol
RNDr. Ludmila Knappová bez politické příslušnosti, SOS
JUDr. Zlata Kohoutová bez politické příslušnosti, SOS
JUDr. Milan Listík bez politické příslušnosti, –
Jan Víška ODS, Koalice SPOLU pro Suchdol

Jednání výborů zastupitelstva městské části