Výbory zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

Výbory Zastupitelstva jsou zřízeny Zastupitelstvem jako jeho poradní orgány pro jednotlivé úseky činnosti. Výbory plní úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo, Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo Zastupitelstvem. Jednání výborů se řídí jednacím řádem Zastupitelstva městské části.

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části.

Ing. Ondřej Imlauf, předseda SOS
Václav Čížek KDU-ČSL
Ing. Jana Hanusová SORS
RNDr. Knappová SOS
Ing. Václav Kožený, PhD. ODS
Jan Zoubek Žijeme pro Suchdol
Milada Tomková SOS

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem MČ Praha–Suchdol, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo.

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE, předseda Žijeme pro Suchdol
Marek Bor SORS
Ing. Marek Jakubík ODS
RNDr. Ludmila Knappová SOS
JUDr. Zlata Kohoutová SOS

Jednání výborů zastupitelstva městské části