Rada městské části Praha-Suchdol

Rada je výkonným orgánem městské části Praha-Suchdol v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Rada je volena Zastupitelstvem z řad členů Zastupitelstva a v současné době má 5 členů, přičemž ji tvoří starosta, zástupce starosty a ostatní členové Rady.

Jednání Rady se koná zpravidla jedenkrát v týdnu, pokud rada nerozhodne o jiném termínu. O průběhu jednání Rady se pořizují zápisy, do kterých má každý občan právo nahlédnout.

Ing. Petr Hejl

starosta, člen Komise územního rozvoje a infrastruktury

Starostové a nezávislí (STAN), Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: hospodaření a finance, rozpočet, investice, vnitřní správa, bezpečnost a protipožární ochrana, doprava, infrastruktura, krizové řízení, vztah k hl.m. Praze, městským částem, obcím a institucím MČ

Ing. Václav Vik

místostarosta, člen Komise územního rozvoje a infrastruktury

bez politické příslušnosti, Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: správa majetku (bytové hospodářství, pozemky), územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zeleň a vzhled obce, odpadové hospodářství, vedlejší hospodářská činnost

Ing. Andrea Hrobská Mináriková

člen rady

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Ing. Gabriela Lněničková, MBA

člen rady

Česká pirátská strana,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Ing. Věra Štěpánková

místostarostka

bez politické příslušnosti, Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: kultura, památková péče, granty, knihovna, komunikace s veřejností