Komise rady městské části

Komise jsou zřizovány radou městské části a slouží jako poradní orgán rady. Rada městské části zřídila tyto komise:

  • komise rozvoje
  • komise výstavby
  • komise mládeže, sportu a školství
  • komise pro oživení Brandejsova dvora

Komise rozvoje

Komise rozvoje posuzuje dílčí koncepce, návrhy změn územního plánu a významné stavební záměry v jednotlivých částech městské části včetně dopravní infrastruktury a dále se zabývá zadáním, průběžným připomínkováním a projednáváním Studie rozvoje Suchdola 2035. Jednání se konají dle potřeby.

Ing. arch. Drahomíra Kunová, předsedkyně komise
MgA. Jitka Navrátilová, tajemnice komise e-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz
Ing. Doc. Helena Bínová
Ing. Miroslav Pácl
David Skála
Ing. Jiří Souček
MgA. Jakub Turek

Komise výstavby

Komise výstavby projednává záměry a návrhy konkrétních staveb, dělení pozemků, připojení na inženýrské sítě, připojení na komunikace apod. Tyto záměry a návrhy jsou zpravidla popsány dokumentací pro příslušné stavební řízení. Komise výstavby spolupracuje s komisí rozvoje. Vyjádření komise je podkladem pro rozhodnutí rady městské části ve věci stanoviska městské části v rámci příslušného stavebního řízení. Jednání komise výstavby se konají zpravidla první nebo druhé pondělí v měsíci.

Ing. Zdeněk Skála, předseda komise
Ing. Čestmír Mudruňka, tajemník komise e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
Václav Čížek
Ing. Radim Fišer
Jiří Imlauf
Ing. Eva Jeníková
JUDr. Milan Listík
RNDr. Michal Lobkowicz
Ing. Andrea Hrobská Mináriková
Antonín Ptáček
MgA. Jakub Turek

Komise mládeže, sportu a školství

Komise mládeže, sportu a školství projednává a řeší konkrétní záležitosti a podněty v oblasti mládeže, sportu, školství a volnočasových aktivit. Jednání se konají dle potřeby.

Ing. Andrea Hrobská Mináriková, předsedkyně komise
Mgr. Lucie Imlaufová
Ing. Jakub Kadlec
Pavlína Krýslová
Mgr. Petr Mácha
PhDr. Tomáš Opočenský
Alena Vlková
Petr Vorel

Komise pro oživení Brandejsova dvora

 

Úkolem komise je koordinace a příprava kulturních, vzdělávacích a komunitních akcí v areálu Brandejsova dvora.

David Skála – předseda komise
Lucie Kubečková Wenigová za spolek SUCHDOL ŽIJE
Zuzana Krumpholcová za KC Půda
Radana Polášková za spolek Radost
Adriana Skálová za spolek Suchdol sobě
Alena Vlková za spolek Dobří sousedé
Jitka Hlaváčková za Galerii hl. města Prahy
Jana Němcová za DDM Praha-Suchdol
Petra Wendelová za spolek Historie Suchdola
Helena Bínová za volební stranu Spolu
Věra Štěpánková za SOS
Petr Hejl, starosta městské části

Jednání komisí rady městské části