Komise rady městské části

Komise jsou zřizovány radou městké části a slouží jako poradní orgán rady.

Komise územního rozvoje a infrastruktury

Plánované termíny jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury:
Jednání se konají zpravidla první nebo druhé  pondělí v měsíci.

Ing. Zdeněk Skála, předseda
e-mail: zdenek.skala@centrum.cz

Jednání komisí rady městské části