Žádáme majitele psů, aby si zkontrolovali, zda uhradili platbu místního poplatku ze psů.
Termín pro úhradu vypršel k 31. 8. 2020.
Děkujeme, že včas uhradíte poplatek a předejdete tak obdržení upomínky.
V případě dotazů volejte referentku ekonomického odboru na ÚMČ Praha-Suchdol, paní Ing. Annu Genzerovou: tel. 222 361 415