Městská část Praha-Suchdol Vás zve na sobotu 2. dubna 2022 od 14 hodin na akci Ukliďme Česko A SEJDĚME SE S PŘÁTELI.

Pytle si můžete vyzvednout v předstihu na suchdolské radnici v sekretariátu starosty nebo v sobotu 2. dubna od 14 hodin na Komunitní zahradě Suchdol u Suchdolské ulice.

Vytipováno je 12 lokalit, kde je možné uklízet -viz mapa: https://mapy.cz/s/nafusahuve

Plné pytle nechte někde na viditelném místě, kam se pro ně dá zajet multikárou.

Uklízet je možné i na jiných místech, děkujeme.


Odpoledne okolo 17 hodiny bude probíhat na Komunitní zahradě setkání s přáteli, kam jsou pozvání uprchlíci z Ukrajiny, kteří nyní pobývají v naší městské části.

Zde pak opečeme buřty, uvaříme polévku, bude limo, pivo, čaj. Vítané je, co přinesete –
pomazánky, buchty, cokoliv.