Městská část Praha-Suchdol se zapojila do celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO, která letos proběhla v sobotu 27. března 2021. Z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID19, proběhl jen individuální úklid.

I přesto jsme byli mile potěšeni, kolik dobrovolníků, rodin s dětmi a našich občanů si přišlo pro pytle a vydalo se na sběr po Suchdole a okolí.

Vytipovali jsme 13 lokalit a všechny se zvládly uklidit. Objevily se i nějaké černé skládky a doupata po bezdomovcích, kteří také pečlivě třídí odpad, ale bohužel přebytek zůstává v přírodě. Odvezlo se přes 150 pytlů, naplnily se dva kontejnery, našlo se 13 pneumatik a celkově to hodilo okolo 8t nasbíraného odpadu. Tento odpad odvezou Pražské služby na skládku k dalšímu zpracování.
Během sobotního dne proběhly i zahradnické práce na Komunitní zahradě Suchdol, vyčistilo se jezírko a sestříhaly se trvalky a bylinky. Nyní už může jaro přijít k nám.

Také velmi děkujeme dobrovolníkům ze studentského spolku PUPEN a zaměstnancům DDM Suchdol, kteří se do sběru zapojili už v pátek 26. 3. a sesbírali okolo 400 kg odpadu.

Všem pomocníkům velmi děkujeme, pomohli jste nám udělat Suchdol zase o trochu krásnější.

Přejeme všem příjemné a poklidné velikonoční svátky!