V KC Půda tým dobrovolníků pomáhá již od května 2021 v pomoci lidem z Ukrajiny. Sousedská ČZU poskytla ubytování, naše ZŠ místo pro vzdělávání dětí, DDM volnočasové aktivity a Půda nabízí zejména pomoc v začlenění a orientaci v českém právní systému, v dávkách různých finančních pomocí, humanitární pomoc a otevřela také kurzy češtiny. Díky projektu SUCHDOLSKÁ PŮDA POMÁHÁ, který finančně podpořilo MV ČR jsme služby zprofesionalovali, nabízíme pomoc interkulturní pracovnice, pomůže s tlumočením na úřadech a jiných institucích. Pravidelné kurzy konverzace i gramatiky běží celý rok a studenti se pilně učí. Také i díky tomu se jim daří společně s námi najít pracovní uplatnění, připravují se na rekvalifikace a nostrifikace svého vzdělání. Zároveň je Půda místo, kde se společně sházíme, plánujeme a realizujeme různé společné aktivity – tvůrčí workshopy, ruční práce, zejména vyšívání je velmi oblíbené, neboť jsou ukrajinské ženy velmi dobré šičky. Otevřeli jsme i lidové tance pro děti i ženy, uspořádali jsme vánoční posezení či krásný koncert Ukrajina hraje. Společně s českými ženami a dětmi objevujeme a propojujeme česko-ukrajinské tradice.

Po ročním studiu českého jazyka jsme společně s Odborem mezinárodních vztahů PEF ČZU zařídili zkoušky na úroveň A2. A všech přihlášených 17 studentů je udělalo. Lektoři pochvalovali dobrou přípravu zejména gramatiky v písemném testu. V kurzech dále pokračujeme, pořád jsou otevřené kurzy pro začátečníky i pokročilé a nově otevřeme přípravný kurz pro úroveň B1. Díky dobré úrovni českého jazyka se lépe daří sehnat zaměstanání a cítí se u nás lépe. Má to smysl SUCHDOLSKÁ PŮDA POMÁHÁ UKRAJINĚ!

PŮDA děkujeme týmu lektorů, odborníkům i dobrovolníkům.