Tříkrálová sbírka 2019

I letos bude probíhat Tříkrálová sbírka od pátku 4. do neděle 13. ledna 2018 a  podle možností také o následujícím víkendu.

Letos v lednu vybraly skupinky koledníků v Suchdole a Sedlci 15.375,- Kč. Z toho 65%, tj. 10. 060 Kč jsme mohli použít v Suchdole. Za 9.994 Kč byla zakoupena myčka nádobí pro osoby s mentálním postižením, které mají společnou kuchyň ve vilce v Suchdole. Stará myčka jim již dosloužila. 35% sbírky se stalo příspěvkem na záměry Charity: pro českou nemocnici v Ugandě, azylový dům pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem a komunitní centrum pro seniory ve Vlašimi. Charita ČR děkuje za vaši podporu a prosí vás, abyste pomáhali i nadále.

Tříkrálová sbírka je největší každoroční charitní dílo v naší zemi. Nejde v ní jen o peníze, i když výtěžek sbírky už poslední dva roky převýšil 100 milionů korun. Jde možná ještě více o radost ze setkání: koledníků mezi sebou ve spolupráci na dobrém díle a koledníků s lidmi, které navštíví nebo potkají.

Výtěžek příští sbírky bude opět použit výhradně na humanitární pomoc.

Každý vedoucí koledníků bude vystaven průkazkou Charity ČR a „Osvědčením o konání veřejné sbírky“ vydaným Magistrátem hl. m. Prahy. Kasičky budou zapečetěné.

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že společně tak můžeme pomoci těm, kteří to potřebují.

 

Krásné, požehnané Vánoce!


www.trikralovasbirka.cz