Tříkrálová sbírka 2018

I letos bude probíhat Tříkrálová sbírka od pátku 5. do neděle 7. ledna 2018 a  podle možností také o následujícím víkendu.

Letos v lednu vybraly skupinky koledníků v Suchdole a Sedlci 11.066,- Kč. Z toho 65%, tj. 7. 192,90 Kč bylo použito na nákup několika kusů zařízení pro Domek chráněného bydlení šesti mentálně postižených klientů „Domova Sedlec“ v Suchdole v ul. Nad Dolíky. Byla zakoupena postel, peřiny, polštáře, jejich povlečení, stoleček některé kuchyňské potřeby a jiné drobnosti, které byly v domku již opotřebované. 35% sbírky se stalo příspěvkem na záměry Charity, např. pomoc matkám s dětmi v tísni.

Celkem se v Praze a okolí vybralo 6 020 522,- Kč. Koordinátor pražské Tříkrálové sbírky Pavel Šimek připomíná, že výtěžek sbírky není jediným cílem této akce. Charita obnovila starobylou tradici tříkrálového koledování, aby lidem připomněla vánoční poselství a popřála požehnání, čili všechno dobré do nového roku.

Každý vedoucí koledníků bude vystaven průkazkou Charity ČR a „Osvědčením o konání veřejné sbírky“ vydaným Magistrátem hl. m. Prahy. Kasičky budou zapečetěné.

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že společně tak můžeme pomoci těm, kteří to potřebují.

www.trikralovasbirka.cz