Masopustní průvod půjde v sobotu 15. února po 15. hodině ze Suchdolského náměstí kolem základní školy, Brandejsova statku na Holý vrch, kde se setká s průvody z Roztok a Únětic.

V 15 hod. budou na Suchdolském náměstí předány maškarám klíče od Suchdola, ztvární se příběh O statečném suchdolském lidu a průvodem za zvučné kapely se vydáme k základní škole a dále na náves před Brandejsův statek, kde by měl být klíč od maškar vykoupen zpět. Pokračovat se bude kolem Starosuchdolské hospody a kolem Palpostu k Trojanovu mlýnu na Holý vrch, kde se kolem 17 hod. všechny tří průvody setkají. V čele průvodu půjde principál, který ponese suchdolskou masopustní standardu, šašek který se přidá k roztocko-únětickému králi a královně.

Suchdolský masopust - 2014

Kdo má zájem se přidat k organizaci masopustu, přijďte na informační setkání v pátek 24. ledna a ve čtvrtek 30. ledna od 17:30 hodin do kavárny Kravál na Suchdolském náměstí. Potřebujeme obsadit obří maškary pro úvodní legendu, muzikanty, přijímáme vhodné masky, staré nástroje, poklice, bubínky…

 plakátek masopust

Hlavní myšlenkou masopustu bude Legenda o suchdolském lidu, který se  nebál, statečný byl, když bojoval s okupujícím nepřítelem. Na pomoc jim přilétli draci, kteří jim podali pomocnou ruku a lid vstal, svolal vojsko – draky, koně, prase a pustlili se do boje. Leč nepřítel byl to silný, šlo to ztuha, ale naštěstí přišla vzpura – slepičky od suchdolské kapličky a svým silným kdákáním vyhnaly nepřítele.. a to je konec legendy! Tímto příběhem plyne poučení, že si máme navzájem pomáhat, nehněvat se na sebe, nejevit nezájem a hlavně mějme rádi zvířata, ať je to drak, kůň či slípka…

Tak vzhůru na Holý vrch, kde tanec, muzika a pálenka čeká nás, brzo přijde čtyřicetidenní půst, proto je třeba posílit se a oslavit masopust!!!
Těšíme se, že masopustní průvod podpoříte tradičně krásnými maskami, či námi zvolenými draky, koni, prasaty či slípky, hudebními nástroji, řehtačkami, bubínky a dobrou náladou. 

2014-02-01T21:42:47+01:0015. 2. 2014|Nezařazené|

Městská část Praha-Suchdol uspořádala další ročník Suchdolského masopustu, do kterého se zapojily i další organizace – základní škola M. Alše, Jezdecký klub na Brandejsově statku, Suchdol Sobě, Divadelníci a ochotníci – moderátorka Bela Scheková, Kavárna Kravál, Pekárna Benea a pekárna U Dušků, restaurace V Ráji, restaurace u Křena-Starosuchdolská a proto výsledek byl tak báječný.

Počasí nám přálo, nefoukalo, nemrzlo, tak se to maškarami malými i velkými na Suchdolském náměstí pěkně hemžilo. Na uvítanou jsme sehráli Legendu statečném suchdolském lidu, šašek od starosty převzal klíč od radnice a už se začalo tancovat za doprovodu zvučné kapely, hodovat a popíjet. Kraválnice narazily masopustní únětický Speciál, napekli slané dobroty a pekaři Duškovi nabízeli ochutnávku koláčů, mazanců a voňavého chleba. Když v tom se jeden urostlý řezník oháněl svojí sekerkou a chtěl přispět k masopustní hodovačce i nějakým jelítkem či prsíčkem a tak děti honili vepříka a kohouta na porážku. Kohoutek nerad dával hlavu na špalek, ale byl to marný boj.  Slepička vyběhla, truhlila nad ztrátou kohoutka, navíc snesla vajíčko… „Co já ubohá vdova s kuřaty na krku budu dělat bez kouhoutka? -Nemáte někdo živou vodu?“ No naštěstí zlatý mok z Únětic je lék všelék, tak se kohoutek napil a vše zase dobře dopadlo.

Vyrazili jsme do průvodu směrem k základní škole M. Alše, známý to symbol Suchdola, kde ze dveří vyběhly další maškary a za zvuku kytar zpustily pěkně zvesela. K tomu veselu nám nalil i pan hospodský z Ráje dobrou medovinku a voňavé koláčky pro zpívající a kreslící školáky. Muzika a maškary zavítala také na dvůr paní Vovsové, místní starousedlice, která už přes svůj věk nemůže běhat v průvodě, ale o tu podívanou jsme ji nemohli nechat přijít.

Další zatávka byla před vraty Brandejsova statku, další významnou dominantou historie Suchdola, kde koňáci nás přivítali. A jak to u koní bývá, bez práce není povození. Tak děti, chopte se lopaty a vidlí, ukliďte nejdřív tu hromadu koblih a kdo vylezl na železného koníka, kterého krásně ozdobily, mohly se povozit na opravdovém koníku. Starosta si zatancoval s nejhezčími dětskými maškarami a sladkými koblihy si od šaška vykoupil svůj ručně kovaný a erbem zdobený klíč od radnice. Čas nám rychle utíkal, tak jsme kopli do žaludku teplý svařák a klobásu od pana Křena a už jsme se drápali na Holý vrch, kde už se bubnovalo, tancovalo a nastalo obrovské spojení 3 zpřátelených sousedů – Roztoky, Únětice a Suchdol. Nakonec jsme obětovali klibnu, kterou symbolicky usmrtil výbuch trezoru a její části jsme rozdělili do jednotlivých obcí. Např. Klibniny plíce jsme věnovali suchdolským občanům, aby lépe vydýchali nového souseda z dálného východu. Koňský ocas, aby i náš nově zakoupený čistící vůz také tak dobře odmetal hovínka z chodníků a nebo klibnino bystré oko, aby Policie dobře střežila výbušnou misi Palestinského státu…   Pak se pokračovalo do místních hospůdek, kde se hodovalo do pozdních či raních hodin. Sláva masopustu! Děkujeme všem co doma nelenili a přišli do průvodu.

No a to je konec … nebo spíše začátek půstu.

Suchdolský masopust 2014

Suchdolský masopust 2014 

Suchdolský masopust 2014

Suchdolský masopust 2014

Suchdolský masopust 2014

Suchdolský masopust 2014

Suchdolský masopust 2014

2014-02-19T15:51:41+01:0015. 2. 2014|Co se událo|
Přejít nahoru