Vážení návštěvníci, vážení suchdolští,

v návaznosti na nepříznivý vývoj koronavirové epidemie a nových vládních nařízení jsme se rozhodli letos svatováclavské SUCHDOLSKÉ POSVÍCENÍ (pondělí 28. 9. 2020) NEPOŘÁDAT.

Přejme si zlepšení situace a brzkého návratu do normálního života.