Suchdolské listy - logo

8. března vyšlo 1. číslo Suchdolských listů v roce 2018.

motto
Demokracie musí být vždy znovu dobývána, aby se udržela
vitalita společnosti. Je to proces, který chce učinit lidi 
účastnými na vytváření budoucnosti.
Olav Palme, švédský politik (1927–1986)

Obsah:

  Co se podařilo v roce 2017 4-5
  Novinky v úpravě přestupků 7
  O kanalizaci a vodovodech 8
  Multifunkční hala u základní školy 9
  Nástavba budovy radnice 11
  Anketa 12
  Připomínky k tramvajovému koridoru 13
  Nový fit-park 14
  Rozpočet MČ 15
  Grantové programy 15
  Názory zastupitelů 16-17
  Kdo s kým nejedná 18
  Zápisy z jednání zastupitelstva a rady 20-21
  Suchdolští hasiči 23
  Ze suchdolských škol 24-29

Archiv vydání Suchdolských listů