Suchdolské listy - logo

18. června vyšlo 3. číslo Suchdolských listů v roce 2014.

motto
Historie světa je souhrn událostí,
kterým se bylo možno vyhnout.
Bertrand Russell (1872 –1970)
matematik, filosof a spisovatel,

Co stojí za přečtení:

Splašková kanalizace na Suchdole str. 4
Nový občanský zákoník str. 9
Noc s Andersenem str. 11
Výlet suchdolských žáků do Anglie str. 15
ZVÍŘE – výstava výtvarných prací žáků ZŠ str. 20
Jméno na pomníku str. 23

Archiv vydání Suchdolských listů