Reakce na článek Ing. arch Vavříka a Marka Bora „Zprávy ze zastupitelstva“ v Suchdolských listech 1/2015 a na prohlášení Ing. Vavříka na jednání zastupitelstva 11. 12. 2014.

Jako bývalý zastupitel a stále ještě člen komise územního rozvoje musím na uvedené články a vystoupení reagovat, protože moje mlčení by znamenalo souhlas. Na samém začátku musím konstatovat, jak pánové Bor (v menší míře) a Vavřík vnášejí do suchdolského prostoru manýry obvyklé v parlamentu: nakvašený tón a snahu hodit špínu na ty, kteří ve volbách dostali větší důvěru než oni, a rozeštvat občany a podsouvat jim zkreslené informace, aby bylo jasné, jak ti, kteří dnes vládnou, jsou neschopní, utrácejí peníze na nežádoucí projekty, atd. Je mi to líto, protože minulá spolupráce s ODS, zastoupenou panem Ptáčkem, byla věcná, sice často provázená dlouhými a hlučnými debatami, ale byla férová. I spolupráce s ČSSD byla uspokojivá a byla ku prospěchu obce. Již předvolební článek pánů Vavříka, Hotovce a paní Petrové byl na hraně regulérnosti, protože to byla snůška polopravd, které měly ovlivnit voliče. Zdá se, že to voliče ovlivnilo, protože napadená SOS získala v zastupitelstvu 11 míst z 15.  Pro lepší orientaci a pochopení na co reaguji, doporučuji si napřed znovu přečíst články pánů Vavříka (ČSSD) a Bora (ODS) v minulých Suchdolských listech. Zajímavé je, že ač v parlamentu stojí proti sobě v opozici, tak na Suchdole zřejmě spolupracují v „opoziční smlouvě“.
Teď tedy k vlastnímu článku v Suchdolských listech 1/2015: představa pánů V+B o tom, co je možno z podnikatelských subjektů vymámit (zde jde o Central Group) ukazuje na to, že jsou buď nezkušení a nezažili jejich neprůstřelnost, a nebo to pouze chtějí zneužít proti současnému vedení, neboť i pod jejich patronací by to asi nedopadlo jinak. V+B píší, jak byli obyvatelé Holubí nespokojení s údržbou od Central Group. Kompromisy nejsou nikdy ideálním řešením a pak se snadno kritizují z venku. Pan starosta Hejl popisuje průběh jednání s CG v témže čísle listů v článku „Ulice Holubí“. A představa jak náš úklidový vůz zdvihne kartáče na kraji Holubí a na konci je zase spustí, aby náhodou neuklidil, co mu nepatří, zřejmě odpovídá myšlení těchto pánů. Kouzla s čísly kolem nákladů za 10 let údržby jsou sice na první pohled oslňující, protože vychází z tabulkových hodnot TSK a ti to umí pořádně nafouknout. Suchdol si „své“ ulice uklízí sám a rozhodně to stojí podstatně méně. Ještě poznámku k „své“ ulice. Ano, na Suchdole jsou ulice či spíše silnice, které nejsou ve správě MČ. Tam, kde jezdí MHD, jsou ve správě TSK (Technická správa komunikací) Magistrátu, takže pokud nejsou dobře uklizené či opravené, je třeba si stěžovat tam. A dávat jako argument, že by se peníze mohly využít na kanalizaci a infrastrukturu je vrcholně neférové, protože investice tohoto rázu jsou rozpočtem MČ nefinancovatelné, protože jen malý úsek kanalizace je za víc, než je celý roční rozpočet MČ. No a pokud byl Magistrát pod taktovkou ODS (Bémem počínaje), tak OMI (Odbor městského investora) nikdy nedal peníze Suchdolu na výstavbu kanalizace a dokonce, když byla možnost získat velmi významné dotace na stavbu kanalizace z EU, tak i přes naše urgence žádost na EU neposlali. Bohužel MČ podle statutu hl.m. Prahy takto žádat nemůže. Nakonec ale jedna dobrá zpráva: po výrazné změně zastoupení jednotlivých stran na Magistrátu konečně dostala MČ Suchdol příslib 40 mil Kč na kanalizaci. Teď ještě počkat, jak to dopadne. Ale naděje je veliká.
A teď k poznámkám k jednání KURI (komise územního rozvoje a infrastruktury). Pro informaci občanům je KURI poradní orgán rady, jejími členy jsou jak zastupitelé, tak i odborníci z řad občanů Suchdola. Nemají rozhodovací pravomoc. Připravují materiály pro jednání rady, čímž jí šetří čas a umožní posouzení věcí do větší hloubky. Většina projednávání se týká stavební činnosti na Suchdole, vlivu staveb na životní prostředí, atd. Celkem 9 podobných položek.
Stížnost pana arch. Vavříka začíná tím, že mu chyběly jakékoli podklady do jednání. To jak kdy. Pokud podklady existují v elektronické podobě, tak jsou zaslány elektronickou poštou, stejně tak je zasílán i program zasedání komise. Protože většina malých stavebníků předkládá ke schválení pouze dokumentaci v papírové podobě (nemají na to ji nechat zhotovit v elektronické verzi), tak ji nelze rozeslat, protože její rozmnožení na počet členů komise je zcela absurdní a neekonomické. Navíc se jedná o posouzení dodržení parametrů, koeficientů zastavěnosti, začlenění do zástavby, připojení na komunikaci a sítě, atd., které lze, při odborné zdatnosti posuzovatelů, dělat celkem rychle na místě, kde výkresy kolují, a diskutuje se o případných sporných věcech. Dále se panu architektovi, v rozporu s předchozí námitkou, zdálo, že pouze 4 body ze 17 byly hodny nějakého stanoviska a že zbytek může vyřídit stavební úřad Prahy 6. No ale ten právě chce od rady MČ slyšet stanoviska i k těmto všem bodům. Komise má hlídat, aby tam nebyly žádné podfuky a finty, atd. A zná místní poměry na rozdíl od úředníků Prahy 6. No a když tam problémy nejsou, tak to občas vypadá, že není o čem jednat, ale probrat se to musí.
Komise jednala i o umístění solárních panelů na střechu bytového domu v majetku MČ a její závěry přesvědčily radu a zastupitelstvo MČ, že se realizoval projekt, který už nyní přináší do pokladny MČ slušné peníze. A pokud se to posuzuje na rodinných domech, tak se hlídá, aby nedošlo k nějakému zhyzdění či jiným komplikacím. A to je nejen právo, ale i povinnost vedení obce. Podobně neinformovaná nebo záměrně škodící je reakce pana architekta na schvalování výdejního okénka z Creperie Café Girafe. Okénko může být zdrojem tvoření front na chodníku, a tudíž zasahuje do systému veřejné komunikace a k tomu se skutečně musí vyjádřit ten, kdo tu situaci zná. Bohužel je to asi pod profesní úroveň pana architekta. A představa, že může obecná úřední vyhláška reagovat na konkrétní situaci, třeba okénka, je zcela mimo mísu. A to, že některá dokumentace nesplňuje potřebné parametry, je sice pravda, ale od komise se právě příslušný žadatel dozví, co ještě musí doplnit, aby jeho žádost měla šanci projít a to je pro mnohé žadatele velmi užitečné. Je to vlastně vstřícná služba občanům s radou jak na to a to zdarma.
Reakce pana architekta na projekt „Rehabilitace Brandejsova statku“ je záměrně zkreslená.  Tvrzení, že vedení radnice (SOS) schválilo projekt srovnatelný s výstavbou mrakodrapů a megalomanských akcí je vyloženě lživé. Celý projekt je projektem Magistrátu a nám bylo laskavě umožněno uplatnit určitá drobná přání. Možnosti MČ jsou přibližně takové jako vaše, když se vyjadřujete k záměru stavby vašeho souseda. A ještě malou poznámky na téma Statku k Veronice Žilkové. Ve svém článku uvedla některá chybná čísla, která vypadají děsivě, ale šlo zřejmě o přehlédnutí či špatné přečtení. Naštěstí správná čísla najdete v článku Ing. Skály v Suchdolských listech 5/2014.
A teď ještě pár slov k projevu Ing. Arch. Vavříka na zastupitelstvu (též přetisknuto v Suchdolských listech 1/2015). Zpochybňovat mandát zastupitelů zvolených za SOS k rozhodování je zcela neregulérní. SOS získala 11 zastupitelů z 15. Pan architekt prostě manipuluje s čísly. Z dostupných informací na internetu se dá dohledat, že SOS získala 21 242 hlasů, zatím co ČSSD pouhých 2 315.  A pan architekt se zapomněl pochlubit, kolik lidí volilo jeho – bylo jich celých 223. I ten poslední z kandidátky SOS dostal 1 327 hlasů, a to se do zastupitelstva nedostal díky způsobu rozpočítávání hlasů.
Názor pana architekta, že by Suchdol měla přetínat dálnice a mělo by se rozšířit letiště je vlastně podraz na většinu Suchdolských občanů. Suchdol navrhl trasu severněji (Ss), která by Praze pomohla od tranzitních automobilů, je dopravně lepším řešením, přišla by stát nejméně o 14 miliard levněji, nepočítaje v to možnost na tuto variantu získat peníze z EU. Tato varianta vyhrála na celé čáře hodnocení EIA (vliv stavby na životní prostředí). Bohužel mafiánské kliky v zákulisí Magistrátu dlouhodobě prosazují variantu výhodnou zřejmě pouze pro ně. Praha potřebuje most vnitřního okruhu pro spojení Dejvic a Bohnic. Dokonce existuje takový projekt v prostoru Sedlecké cihelny. Musel by být ale postaven z rozpočtu hl.m. Prahy a to bude asi část problému.
Také rozšíření letiště v této době je absurdní, protože jeho zatížení rapidně a dlouhodobě klesá a technicky tedy není zapotřebí. Hluková zátěž, která by se tím rozšířila nad střed Suchdola, by byla mimo povolenou normu, a proto tento záměr byl opakovaně rozhodnutím Nejvyššího správního soudu pozastaven. Naštěstí to vše občané vědí a reagovali na to ve volbách.
Pane Ing. arch. Vavříku, pane Bore, pokud ve vás bude méně stranické zášti a půjde vám skutečně o blaho a spokojenost suchdolských občanů, pak by naše spolupráce mohla být plodná a to bychom si, já a většina našich občanů, přáli. A pak možná v příštích volbách dopadnete lépe. Zatím dali suchdolští občané přednost občanskému a ne stranickému způsobu řízení obce i přes předchozí čtyřletou zkušenost – a nebo právě proto?
Pavel Beneš