V rámci participativního rozpočtu 2017 byl jedním z vítězných projektů, které navrhovali občané městské části Praha-Suchdol – vybudování nového street workoutového hřiště.

Nyní připravujeme umístění sestavy a vyrovnání terénu.

Slavnostní otevření hřiště je naplánováno ve středu 19. července v 18 hodin na Výhledském náměstí.

Přijďte vyzkoušet cvičení vlastní vahou.

Popis cviků workoutMontáž workoutové sestavy Výhledské náměstí 07/2017