Od počátku listopadu 2022 budou na území městské části probíhat tyto dílčí stavby, které v místech stavby omezí provoz:

 • ulice Stržná – prodloužení splaškové kanalizace k domu čp. 74/7
  t
  ermín: 1.11. – 13.11.2022
  uzavřen úsek Na Dolíky – Pod Rybníčkem
 • ulice K stavebninám – přepojení 5 přípojek splaškové kanalizace
  termín: 7.11. – 27.11.2022
  omezen provoz v úseku Kamýcká – Návazná, autobusová linka MHD č. 160 bude projíždět po trase Kosova, K Horoměřicům, Brandejsovo nám, bude míjet zastávku Výhledské nám.
 • ulice Na Mírách – stavba stoky splaškové kanalizace
  termín: jaro 2023
  uzavřen provoz v úseku V ořeší – Pod rybníčkem

Omlouváme se za omezení způsobená výstavbou.

Situace staveb a dopravní opatření: