Stanoviště kontejnerů v Suchdolské ulici je během ledna a února 2021 otevřeno

 • v sobotu 2. ledna 2021 od 9:00 do 12:00
 • v sobotu 6. února 2021 od 9:00 do 12:00
 • pak od úterý 2. března 2021 ve standardních termínech v úterý, čtvrtek a sobota.

V době platnosti protikovidových opatření vás žádáme o dodržování fyzického odstup a používání roušky!

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:

 • velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, …)
 • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
 • drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
 • papír
 • sklo
 • plasty.

Stanoviště není určeno pro ukládání:

 • pneumatik
 • ledniček
 • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, …)
 • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, … )

Prosíme, mimo uvedenou otevírací dobu neukládejte odpad na ulici před stanoviště !


Dále doporučujeme využívat služeb:

 • Sběrného dvora hl.m. Prahy, Proboštská 1, Praha 6-Dejvice