Stanoviště kontejnerů s obsluhou na odpad v Suchdolské ulici bude otevřeno do 19. prosince každou sobotu od 9:00 do 12:00 hodin a dále v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.

Provozní doba stanoviště kontejnerů Suchdolská pro období prosinec až březen:
– prosinec 2015: běžná provozní doba (úterý a čtvrtek 16-18, sobota 9-12 hodin) až do soboty 19.12.2015, pak do konce prosince zavřeno,

– v sobotu 5.12.2015 od 8 do 14 hodin bude na stanovišti Suchdolská přistaven Mobilní sběrný dvůr (současné přistavení 4 VOKů – objemný odpad, bio, dřevo, kovy) – služba je hrazená MHMP,

– leden 2016:  sobota, 9.1.2016 od 9 do 12 hodin (první lednovou sobotu 2.1.2016 bude zavřeno)
– únor 2016:   sobota, 6.2.2016 od 9 do 12 hodin,
– březen 2016: sobota, 5.3.2016 od 9 do 12 hodin.

Provozní doba v březnu bude upřesněna dle průběhu počasí.

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:
– velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, …)
– bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
– drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
– papír
– sklo
– plasty.

Stanoviště není určeno pro ukládání:
– pneumatik
– ledniček
– nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, …)
– výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, … )

****************
Doporučujeme využívat služeb nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 17, v sobotu od 8:30 do 15 hodin.