MČ Praha-Suchdol přivítá nové suchdolské občánky na slavnostním VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v sobotu 5. června 2021 od 10 do 12 hodin na suchdolské radnici.

Žádáme rodiče, kteří by chtěli svá miminka přihlásit, aby se ozvali v sekretariátu starosty nejpozději do 24. května 2021.

Zuzana Krumpholcová, tel. 222 361 419, z.krumpholcova@praha-suchdol.cz, 1. patro, kancelář starosty