Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Slavnostní vítání občánků

MČ Praha-Suchdol by ráda uvítala, pokud to situace umožní,  nové suchdolské občánky. Slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ plánujeme na sobotu 5. června 2021 od 10 do 12 hodin na suchdolské radnici.

Žádáme rodiče, kteří by chtěli svá miminka přihlásit, aby se ozvali v sekretariátu starosty nejpozději do 24. května 2021.

Zuzana Krumpholcová, tel. 222 361 419, z.krumpholcova@praha-suchdol.cz, 1. patro, kancelář starosty

Slavnostní vítání občánků