MČ Praha-Suchdol chystá dne 8. listopadu 2012 od 13 hodin přátelské setkání s občany, kteří letos oslaví své významné životní jubileu v hotelu Galaxie na Suchdolském náměstí.

Program:  slavnostní oběd, kulturní vystoupení

ukončení kolem 15 hodiny.

Těšíme se na setkání s Vámi.

(pokud se nemůžete dostavit, oznamte, prosím, svoji neúčast v sekretariátu starosty MČ Praha-Suchdol – tel. 222 361 419 nebo 720 145 435, případně osobně v podatelně nejpozději do 31.10.2012)