Městská část Praha-Suchdol každoročně pořádá pro své jubilanty, kteří letos oslaví své krásné jubileu, slavnostní oběd v hotelu Galaxie. Letos bezmála 200 jubilantů byli osloveni a mohli se setkat se svými vrstevníky, spolužáky a kamarády. 90 z nich toto setkání se zájmem přijali a usedli k prostřeným stolům. K poslechu i k tanci jim zahrála kapela Weltmaistroband pod vedením Josifa Pelnase. Pozvání přijali i členové spolků, kteří svou činností přispívají našim seniorům, jako penzion Horizont. Paní Miňovská z Horizontu s úsměvem pozdravila známé,  pronesla pěknou řeč, přiblížila nabídku služeb, ale i kulturních akcí.

Setkání bylo příjemné, bylo vidět, že jubilanti byli rádi, že se setkali a všem přejeme hodně zdraví a radosti ze života.

Fotografie můžete prohlédnout na http://petmar82.rajce.idnes.cz/Obed_jubilantu_08.11.12/