Oznamujeme, že z pátka 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021 ČSÚ spustí na celém území ČR on-line sčítání lidu, domů a bytů.
Elektronický sčítací formulář bude od 27. 3 do 11. 5. 2021 zpřístupněn na www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“. Kdo se v tomto termínu nesečte on-line, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář a odeslat od 17. 4.  do 11. května 2021.

Listinný sčítací formulář bude možné vyzvednout/odevzdat na kontaktních místech – pobočky České pošty (vč. pobočky na Suchdole).

Sčítání podléhá:
– každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
– každá další osoba (i cizinci), která se v rozhodný okamžik nachází v ČR (výjimka cizinci a diplomati s délkou pobytu kratší 90 dnů)
– každý dům a každý byt (i neobydlený)
– za fyzickou osobu, která není svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník

Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad.
http://www.scitani.cz
e-mail: dotazy@scitani.cz
infolinka: 274 056 789

informace ke staženíinformační leták