Rada městské části Praha-Suchdol schválila dne 29. dubna usnesením 70.5 účelové neinvestiční dotace neziskovým organizacím působícím na území městské části pro rok 2020 v celkové výši  216.000,- Kč.
Celkem bylo přijato 11 žádostí o podporu od organizací působících na území městské části Praha-Suchdol. Projekty je možné realizovat v období od 1.1. 2020 do 31.12. 2020.

Přehled schválených grantů pro rok 2020:

Celkové schválení grantů 2020 pdf tabulka

Žádost MŠ Gagarinova (vybudování ohniště) neodpovídá cílům programu práce s dětmi a mládeží a TJ Slavoj Suchdol svou žádost (Dětský den se Slavojem) stáhl (nebude se letos z důvodu pandemie COVID 19 pořádat).

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

.