Městská část vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Příspěvky je možno zasílat na transparentní účet 6147502379/0800. Po zaslání příspěvku nás kontaktujte na e-mailu: spolu@praha-suchdol.cz, abychom Vám mohli vystavit potvrzení o daru.
Sbírka je určena především pro materiální pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří pobývají na území městské části. Ze sbírky budou hrazeny zejména nákupy školních pomůcek a vybavení pro ukrajinské děti, didaktické materiály potřebné v rámci výuky dětí i dospělých pro jejich snazší začlenění do naší společnosti, pro zajištění stravování dětí ve škole apod.
Na vybraných akcích organizovaných městskou částí bude také možné přispět do sbírkových pokladniček.
Děkujeme, že společně pomáháme.