Jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým dětem i dospělým. 1. a 2. seminář se uskuteční 5. a 12. ledna 2011, vždy od 17.30 do 20.30 hod. a povedou jej lektorky PhDr. Lucie Dobešová, PhDr. Jana Nováčková, CSc. a Mgr. Lucie Sušická.

Při výchově dětí po nich každodenně něco požadujeme (udržování pořádku, sebeobsluhu, slušné chování, apod.). Jedna z myšlenek semináře je, že nezáleží jen na tom, CO žádáme, ale mnohem více, než si připouštíme, na FORMĚ, jakou to říkáme. V semináři rozebíráme nejčastěji používané „tradiční“ přístupy (např. vyčítání, hrozby, pokyny atd.) a společně s účastníky přicházíme na to, proč někdy nezabírají i jaké další nežádoucí dopady mají.
Po analýze neefektivních komunikačních stylů nabídneme výchovné postupy a komunikační
dovednosti, které přispívají k větší pohodě ve vztazích a mají šanci snížit počet konfliktů s dětmi, podporují jejich odpovědné chování a jejich sebeúctu, ale jsou rovněž použitelné v komunikaci s dospělými.

3. seminář na téma Jak jednat s dětmi nebo s dospělými , kteří dávají najevo negativní pocity proběhne 19. ledna 2011, 17.30 – 20.30 hod.
Emoce mění naše vnímání i chování. V rozrušení nepomáhá logické vysvětlování, neslyšíme dobře míněné rady, otázky nám vadí. Tato lekce se zabývá pochopením emocí a nácvikem empatických reakcí, které pomohou rozrušenému dítěti vyrovnat se se svými pocity a zklidnit se natolik, abychom mohli opět jednat na racionální rovině nebo řešit konflikt.

4. seminář na téma Konflikty mezi dětmi , vytváření návyků proběhne 26. ledna 2011, 17.30 – 20.30 hod.
Dovednosti z předcházejících tří seminářů doplníme o další souvislosti (podpora sebeúcty dětí,
možnosti zvládání vlastních emocí) a propojíme je s postupy při vytváření návyků i při řešení konfliktů mezi dětmi.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 1500,- Kč za celou základní část (nelze se přihlašovat jen na některá témata). Platba předem.
Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respektován.
Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.
Místo konání: Mateřský klub Rybička, Roztocká 5, Praha 6 – Sedlec
Přihlášky e-mailem: jitkakaf@centrum.cz,
tel.: 603 461 893,
další info na www.klubrybicka.blog.cz.