Městská část pokračuje v rekonstrukci povrchů části ulice Lysolajské po  předcházející výstavbě splaškové kanalizace, plynovodů a obnovy rozvodů vody. Stavba bude zahájena počátkem dubna.

Dokončení stvaby je plánováno na konec května 2019.

Informace k projektu rekonstrukce komunikací jsou dostupné na webu městské části v sekci Projekty/ Projekty MČ / Infrastruktura…/ Rekonstrukce komunikací.

Investorem stavby je městská část Praha-Suchdol a případné další informace Vám podá:
Ing. Čestmír Mudruňka, tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.

Rekonstrukci komunikací provádí společnost WALCO CZ s.r.o.,
kontakt: Ing. Jiří Weis, jednatel, tel.: 602 286 266, e.mail: jiri.weis@walko.cz
stavby-vedoucím je pan Petr Pospíšil, tel.: 721 176 607 , e-amil: petr.pospisil@walco.cz

 

Technický dozor investora: pan David Bouček, tel.: 723 393 972,
e-mail: boucek.d@seznam.cz

Omlouváme se za komplikace a omezení vyplývající ze stavby.

Rekonstrukce povrchů v části ulice Lysolajské