Během října t.r. probíhalo na stavebním úřadě v Praze 6 stavební řízení na stavbu “Rekonstrukce, přístavba a dostavba Brandejsova statku č.p. 1“. Investorem stavby je samo hlavní město, kterému celý areál patří, a rekonstrukcí a revitalizací areálu plánuje vytvoření polyfunkčního sportovně vzdělávacího zařízení s navazujícími aktivitami.
Mají být rekonstruovány stávající, většinou již hodně zdevastované budovy, jako jsou zámeček, budova bývalé kovárny, kočárovna, stodoly a malé stáje, malé kryté kruhové jízdárny. Kromě toho projekt předpokládá na místě bývalého ovčína výstavbu velké stáje pro jezdecký oddíl a hipoterapii, se zázemím pro jezdecký oddíl, bytem správce a sedmi dvoulůžkovými pokoji. Největší novostavbou o rozměrech 68 x 50 m by dle projektu měla být krytá jezdecká – parkurová hala s 36 boxy pro koně a 100 místy pro diváky, ta by měla stát v místě nynější montované kryté jezdecké haly.
V zámečku se počítá s klubovnami a školícími místnostmi, budou tu dvě restaurace. Na základě požadavku městské části by měl ze stávající sýpky vzniknout velký společenský sál se zázemím.
V bývalé kovárně bude v přízemí umístěno energetické centrum a informační kancelář a v patře výstavní síň.

brandejsův_statek_zámeček -2

V celém areálu by mělo vzniknout 156 studentských a školících míst. Plánuje se 59 boxů pro koně, 112 parkovacích míst, areál by mělo obsluhovat 68 zaměstnanců.
V rámci akce bude dále opraven chodník podél hlavní příjezdové ulice Dvorské a křižovatka s ulicí Kamýcká. Zde při vjezdu do Suchdola by měly být umístěny zpomalovací prvky, postaven nový přechod pro chodce a podélné chodníky od konečné autobusové zastávky. Projednání těchto úprav bylo možné jen díky zrušení stavební uzávěry na okruh v loňském roce.
Stavba bude probíhat po etapách, přičemž nejprve by měly být na základě požadavku městské části prováděny rekonstrukce stávajících staveb a až následně novostavby. Dlouhodobě zanedbaný areál si investici jistě zasluhuje. O způsobu financování stavby za několik stovek miliónů korun a jejím provozování bude rozhodovat nové vedení hlavního města.
Dokumentaci stavby je možné shlédnout na webových stránkách městské části v sekci projekty.

Ing. Zdeněk Skála, zastupitel

 

brandejsův_statek_zámeček -1

 

brandejsův_statek_kovárna