Nemocenská od 1. ledna 2009

Nemocenská se od 1.  ledna 2009 výrazně snížila a za první tři dny nemoci nejsou nemocenské dávky vypláceny vůbec……. (podrobnosti naleznete v prosincovém čísle suchdolských informací).

V dalších článcích naleznete informace ze škol, z jednání rady městské části a o činnosti spolků a sdružení.