KC PŮDA se aktivně zapojuje v pomoci rodinám z Ukrajiny. Podpořený projekt OTEVŘENÁ PŮDA PRO VŠECHNY 2023 nabízí soubor aktivit, které pomohou rodinám z Ukrajiny v lepší adaptaci v naší zemi.

Díky finanční podpoře Hl. m. Prahy a UNICEF nabízíme tuto pomoc: